GIỚI THIỆU
   CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC KÊNH PHÂN PHỐI:

    Khi đối tác phân phối sản phẩm Tây Đô  Công ty sẽ có các chính sách hỗ trợ của như sau:
     1.  Công ty sẽ Vận chuyển hàng hóa từ kho Công Ty đến địa điểm phân phối của khách hàng (Đối với hệ thống đại lý và kênh mua đi bán lại).
     2.  Hỗ trợ kênh đại lý tham gia hội chợ tại thị trường đại lý đang kinh doanh để tăng doanh thu và quảng bá thương hiệu Tây Đô.
     3.  Hổ trợ định mức dư nợ mỗi quý đối với đại lý.
     4. Trang bị bảng hiệu, quầy kệ tủ trưng bài hàng hóa đối với kênh đại lý mới .

    Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ tại:
    PHÒNG KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY ĐÔ
    Lê Hoàng Nam   -  DĐ: 0902 969 563