TIN TỨC
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CÔNG NHÂN
09.09.2015


Hàng năm công ty May Tây Đô tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho công nhân trong toàn công ty. Công tác nhằm nâng cao ý thức cũng như an toàn cho công nhân