TIN TỨC
29.09.2017
07.10.2016
Sáng ngày 05/9/2016, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, học sinh của các trường Trung Học Cơ Sở An Hòa 1 Cần Thơ, Trung Học Phổ Thông Thực Hành Sư Phạm – Đại Học Cần Thơ - Cần Thơ, Tiểu Học Mạc Đỉnh Chi Cần Thơ, Trung Học Cơ Sở An Hòa 2 Cần Thơ, Tiểu Học Võ Trường Toản Cần Thơ, bước vào năm học mới. 
09.09.2015
Hàng năm công ty May Tây Đô tổ chức huấn luyện an toàn lao động  trong toàn công ty. Chương trình nhằm nâng cao ý thức cũng như an toàn cho công nhân trong lao động cũng như trong công tác PCCC