DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
BẢO QUẢN SẢN PHẨM
 
GIẶT     
 Không được giặt     Áo quần của bạn có thể không được an toàn bởi bất kỳ quá trình giặt nào.Thông thường bạn chỉ nên làm sạch khô.   
Giặt bằng máy,nước ở nhiệt độ thường. Quần áo có thể được làm thẳng thông qua việc sử dụng nước nóng hơn cùng với chất tẩy rửa hay bột giặt ,khuấy đều và điều chỉnh chế độ giặt của máy cho phù hợp.
Giặt bằng tay.  Quần áo có thể được làm thẳng thông qua việc dùng nước ,chất tẩy rữa hay bột giặt  và các thao tác giặt bằng tay.
Giặt bằng máy , nước ở nhiệt độ lạnh. Nhiệt độ ban đầu của nước không nên vượt quá 300C hay 65 à 85F.
Giặt bằng máy,ngâm lâu trong nước lạnh. Quần áo có thể được làm thẳng trong máy chỉ khi chúng ta điều chỉnh chế độ ngâm lâu trong nước lạnh, bằng cách tăng nhiệt độ nước lên trước khi cho hệ thống quay.
 Giặt bằng máy, ngâm trong  nước hơi lạnh. Quần áo có thể được làm thẳng trong máy giặt chỉ khi chúng ta đặt chế độ nước hơi lạnh.
  Giặt bằng máy, nước ở nhiệt độ nước ấm     Nhiệt độ ban đầu của nước không nên vượt quá  400C hay 105F.
Giặt bằng máy, nước ở nhiệt độ nước hơi ấm Quần áo có thể được làm thẳng trong máy giặt chỉ khi chúng ta đặt chế độ nước hơi ấm.
Giặt bằng máy, ngâm lâu trong nước ấm.  Quần áo có thể được làm thẳng trong máy chỉ khi chúng ta điều chỉnh chế độ ngâm lâu trong nước ấm, bằng cách tăng nhiệt độ nước lên trước khi cho hệ thống quay.